image
B25KM
25.000đ
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút

50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
Thông tin chi tiết

*Đối tượng: Có mức tiêu dùng TKC trong  tháng  T-3 trước tháng mời mua thỏa mãn điều kiện 5.000 đồng<TKC<10.000đồng;
*Phí ĐK/gia hạn: 25.000đ/lần
*Gói cước không tự động gia hạn.

Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí các cuộc dưới 10 phút nội mạng VinaPhone
30 phút gọi ngoại mạng
60 SMS nội mạng VinaPhone+gói MAX100
129.000đ/tháng
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày